• Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie m.b.v. vochtsensoren_X 2022-11-30 16:43:13

  Het oorspronkelijke idee bij actief grondwater peilbeheer (aGPS) was om tijdens het groeiseizoen het grondwaterpeil zo in te stellen dat de wortelzone van het bodemprofiel over voldoende bodemvocht...

 • Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie in de zomer 2022 - IX 2022-09-20 09:10:25

    Vorig jaar was de toegevoegde waarde van het HWodKa sub-irrigatiesysteem in de Hoeksche Waard minimaal. Er was slechts één korte periode waarbij de gewasontwikkeling onderbroken werd door...

 • Robotisering voor het ontlasten van de bodem VI 2022-06-27 08:37:51

      Op 1 juli 2022 eindigt het HWodKa POP3-project ‘Robotisering voor het ontlasten van de bodem’. Het project resulteerde in het ontwerp van de e-Robotiller. De e-Robotiller is een ‘zero-footprint’...

 • Drainage en sub-irrigatie in het voorjaar 2022 - VIII 2022-06-09 08:24:21

    HWodKa past op 5 percelen in de Hoeksche Waard nieuwe technieken toe voor het combineren van drainage en sub-irrigatie, ook wel omgekeerde drainage genoemd. Het streven is om de bodemlucht- en...

 • E-Robotiller introductie V 2022-05-24 09:27:12

    Op 19 mei zou de e-Robotiller-in-actie publiekelijk getoond worden. Een 20 mm bui stak daar een stokje voor. Desondanks werd het moment benut als startsein voor een reeks van veldtests en demo’s. Zo wordt...

 • Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie VII 2022-05-10 10:49:20

    Het meten van de grondwaterstand (gws) is bijzonder nuttig om meer inzicht te krijgen in de bodemvochthuishouding van een perceel. De HW2O-pilot ‘Klimaatadaptief bodemvochtbeheer’ (POP3) stelt ons...

 • Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie VI 2022-03-29 17:47:46

    Drainage Na hevige neerslag  in februari 2022 kwam op veel percelen in de Hoeksche Waard plasvorming voor, ook (voor korte tijd) op goed gedraineerde percelen. Plasvorming duidt op slecht doorlatende lagen:...

 • Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie V 2022-02-17 14:01:46

      Elders op deze website (hier en hier) wordt verslag gedaan van de aanleg van 5 systemen voor actief grondwaterpeilbeheer. De systemen maken deel uit van een POP3-pilot waarin nader bekeken wordt of...

 • Robotiller IV: van concept naar realisatie 2021-12-15 11:49:50

      Afgelopen november werden de laatste testsessies uitgevoerd met de Robotiller in 2021.   De testserie was bedoeld om de software te testen voor het aansturen van de brandstofcel en e-drive en voor het...

 • Robotiller III: over gewicht, energie/CO2 en bodemverdichting 2021-07-07 13:57:40

     Een misschien wat verouderde vuistregel is, dat je ongeveer 1/3 van het gewicht van een trekker kunt omzetten in trekkracht. Tot het gewicht van de trekker moet in dit geval ook het gewicht dat door...

 • Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie IV 2021-06-14 10:54:32

    Elders op deze website (hier en hier) wordt verslag gedaan van de aanleg van 5 systemen voor actief grondwaterpeilbeheer. De systemen maken deel uit van een POP3-pilot waarin nader bekeken wordt of...

 • Regenwater bufferen met peilgestuurde drainage III 2021-05-26 13:16:21

      Het bufferen van regenwater op een perceel kan bijdragen aan de vochtvoorziening van het gewas. Bufferen, mits grootschalig toegepast,  kan ook een rol spelen bij het dempen van piekbelastingen van...

 • HWodKa metingen aan waterkwaliteit 2021-03-18 11:39:59

      Het HWodKa-project “Klimaatadaptief Bodemvochtbeheer” in de Hoeksche Waard leent zich goed voor het doen van metingen aan de waterkwaliteit van drainwater omdat het drainwater via een...

 • GAOS of CHAOS? 2021-03-04 18:03:58

    Hoe aangenaam zou het werk van een NL-akkerbouwer zijn als hij/zij over een app beschikte om de door hem/haar beheerde ruimte optimaal in te richten met akkercultuur en -natuur en te delen met...

 • Robotiller II: de veldrobot in relatie tot soortgelijke ontwikkelingen 2021-01-11 14:22:00

    Een moderne trekker-werktuigcombinatie wordt meestal niet meer bemand door een chauffeur maar door een operator. Alleen de route naar en van het perceel vergt nog wat stuurmanskunst.      Afb. 1   De...

 • Robotiller I: veldrobot met een waterstof brandstofcel 2020-12-04 10:14:54

    De Robotiller van HWodKa/Reedyk BV is door de FIRA (International Forum of Agricultural Robotics) en Future Farming genomineerd voor de prijs voor de “Best Concept Field Robot 2020”. De prijs wordt...

 • Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie in de Hoeksche Waard (II) 2020-11-16 15:08:43

  In 2019 is HWodKa begonnen met de aanleg van de eerste van vijf nieuwe systemen voor adaptief grondwaterpeilbeheer  (aGPS).  Het eerste systeem is geïnstalleerd op het bedrijf van de fam. de Geus in...

 • Routeplanning voor veldrobots 2020-10-29 16:06:15

    Eén aspect van robotisering van veldwerkzaamheden is routeplanning, d.w.z. het ontwerp van de route die een autonoom voertuig zoals de HWodKa-Robotiller moet volgen.  De simpelste manier is de...

 • Ervaringen met Bokashi in samenwerking met waterschap Hollandse Delta 2020-09-18 15:31:22

    Voor kleigronden is organische stof  nuttig voor de bewerkbaarheid, de bewortelbaarheid, de waterdoorlatendheid en de slempgevoeligheid, kortom voor de bodemstructuur. Het effect op deze fysische...

 • Robotisering met HWodKa in POP3 2020-08-20 09:00:57

  Na een beoordelingsprocedure van 16 maanden heeft het samenwerkingsverband HW2O, onder aanvoering van Leen Ampt (HWodKa), op 14 augustus j.l. bericht ontvangen van de provincie Zuid-Holland dat het...

 • Eerste ervaringen met peilgestuurde drainage (aGPS) in de Hoeksche Waard 2020-07-08 13:49:33

    Afgelopen november is op het eerste van 5 percelen een systeem voor adaptief grondwaterpeilbeheer aangelegd (aGPS). Met aGPS verwijst HWodKa naar systemen waarmee op sub-perceelschaal op...

 • Bodemdraagkracht en bodembelasting 2020-05-11 11:36:56

    Het project HW2O van HWodKa omvat o.a. maatregelen om de belasting van de bodem door machines te beperken. Het streven is om de bandspanning tijdens voorjaarswerkzaamheden en de oogst te beperken tot...

 • Strokenteelt in de Hoeksche Waard 2020-04-14 10:56:47

    Op een paar plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met de zogenoemde strokenteelt, zo ook in de Leenheerenpolder (LHP) in de Hoeksche Waard, ten westen van Goudswaard. De LHP is een...

 • De boerendatadans 2020-04-06 15:28:50

      HWodKa heeft zich een jaar met 'data' beziggehouden. We overzien de dansvloer nog niet, kennen de danspassen nog niet goed en weten ook nog niet wie de meest aantrekkelijk danspartners zijn.   Ooit...

 • Stikstof in de Hoeksche Waard (II) 2020-04-03 14:43:22

    In zijn artikel in Plant and Soil1 (2001) somt wetenschapper D.C. Jenkinson (Rothamsted, VK) een aantal interessante feiten op over de stikstof cyclus. De onderstaande tekst is hier van afgeleid.   De mens...

 • Stikstof in de Hoeksche Waard (I) 2020-04-03 13:46:21

    Voor de primaire productie van plantaardige voedingsmiddelen voor mens en dier is stikstof nodig. Stikstof vormt één de vier componenten waaruit bladgroen van plantenbladeren is opgebouwd. De...

 • HWodKa Boerendatacoöperatie 2020-02-21 17:54:39

    Op 12 februari j.l. is de groep HW-databoeren weer bij elkaar geweest om samen met specialisten van FARM24 en FARMHACK te discussiëren over de rol van akkerbouwers in de dans om boerendata.  Daarnaast...

 • Bezoek van PZH-gedeputeerde mw. Adri Bom-Lemstra 2020-02-21 16:03:24

    Op 19 februari j.l. werd HWodKa vereerd met een bezoek van mw. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland met o.a. Land- en Tuinbouw in haar portefeuille. Haar bezoek was bedoeld om...

 • Regiebureau POP3, PZH en LNV op bezoek bij HWodKa 2019-12-12 11:23:17

      Op 10 december j.l. ontving HWodKa een delegatie van het POP3-regiebureau, onder aanvoering van Kees Anker en van het Ministerie van LNV, onder aanvoering van DG Marjolein Sonnema. De provincie...

 • Sub-irrigatie en gewasontwikkeling 2019-11-08 10:30:30

      Waterbeheer is een kritische factor bij de wereldwijde primaire productie van voedsel en voer. Naar schatting 70 à 80% van de beschikbare hoeveelheid zoet water in de wereld wordt gebruikt voor...

 • HW2O - draineren, conserveren en infiltreren (2) 2019-10-21 10:04:21

  Op 19 oktober hebben akkerbouwers uit de Hoeksche Waard, in het samenwerkingsverband HW2O, zich op uitnodiging van David Heerschap (Heerschap Drainage) laten informeren over een systeem voor...

 • Bodemvocht in theorie en praktijk 2019-10-15 14:15:33

    Over een heel jaar genomen is er in Nederland per saldo een neerslagoverschot. Het huidige systeem van buisdrainage is bedoeld om het neerslagoverschot af te voeren zodat de vochttoestand van de bodem in...

 • HW2O - draineren, conserveren en infiltreren 2019-10-04 10:08:48

  Op 3 oktober hebben akkerbouwers uit de Hoeksche Waard, in het samenwerkingsverband HW2O, zich laten informeren over een systeem voor Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) in Stegeren, Ov. Tekst en...

 • HWodKa op de Nationale Bodemtop 2019-09-05 15:12:46

    Op uitnodiging van de Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van LNV neemt HWodKa deel aan de regionale initiatievenmarkt tijdens de 1e Nationale Bodemtop op 11...

 • Zelfvoorzienend met zoetwater 2019-08-20 13:49:46

    De afbeelding hierboven visualiseert de hoeveelheid water, zoetwater en bruikbaar zoetwater op onze aarde. De visualisatie is vooral bedoeld om ons er van te doordringen hoe klein de zoetwaterbron is waar...

 • Klimaatadaptief bodemvochtbeheer in POP3 2019-08-09 11:14:38

    HWodKa heeft in 2016 een plan van aanpak geformuleerd voor beter bodembeheer. Dit plan is HW2O genoemd om het belang van de bodemvochthuishouding bij bodembeheer te onderstrepen. HW2O voorziet in een...

 • Oprichting HWodKa-datahub 2019-06-19 11:43:42

    .     In vervolg op de HWodKa-winterbijeenkomst, waar Maarten Uyterlinde van FARM24 een presentatie gaf over 'Databoeren' heeft HWodKa een datahub opgericht. Een datahub is een platform voor het...

 • De stengeldichtheid bij de teelt van aardappels 2019-06-13 07:46:10

      Tenzij goed onderbouwd advies anders voorschrijft is een stengeldichtheid van 200k/ha (15/m rug) voor de tafelaardappelteelt een gangbaar streven in de Hoeksche Waard. De gerealiseerde...

 • Het logo van HWodKa nader bekeken 2019-06-07 10:16:52

    Het HWodKa-logo is in 2005 ontworpen door Jeff Konings van Studio Zita uit Barendrecht. De ontwerper liet zich inspireren door het streven van de oprichters van de stichting HWodKa, Aad Klompe en Henk...

 • Plaatsspecifiek spuiten met het IRS en John Deere 2019-04-19 13:04:57

  ' HWodKa  neemt deel aan een praktijkonderzoek van het IRS waarbij plotjes van 3 x 5m binnen een perceel niet gespoten mogen worden. Je kunt die IRS-plotjes handmatig aanleggen door een sectie van de...

 • Schaalvergroting en poten 2019-03-13 12:26:04

  Vooral op de zwaardere gronden wordt het aantal werkbare dagen in het voorjaar beperkt door de vochttoestand. Schaalvergroting dwingt je om de beschikbare dagen beter te benutten. De vraag is: hoe?   De...

 • Databoeren via een boerendatacoöperatie 2019-02-11 12:16:58

    Op de HWodKa-winterbijeenkomst stonden "data en informatie" centraal. Voor het gemak beschouwen we hier data als ruwe, onbewerkte grondstof voor informatie.   Om een agrarische onderneming te kunnen...

 • Opbrengstkaarten en satellietbeelden 2019-01-11 09:15:27

    Tarra ondermijnt de opbrengstkartering bij aardappels en suikerbieten op kleigronden. Wellicht dat we ooit met een ruggenscanner de opbrengst en de maatvoering kunnen meten om het juiste oogstmoment te...

 • POP3 - Kansen en Risico's 2018-10-01 08:12:59

    Vanuit onze optiek zou POP3 moeten beogen om vernieuwing te stimuleren door financiële risico's voor innovatieve ondernemers te beperken. Werkt dat ook zo in de praktijk? Hierbij een samenvatting...

 • Maaiveldhoogte, drooglegging en ontwateringsdiepte 2018-09-07 11:34:00

      AHN3 De actuele hoogtekaart van Nederland   In 2017 is een nieuwe hoogtekaart gemaakt van een gebied waartoe ook de Hoeksche Waard behoort. De metingen werden gedaan d.m.v. laseraltimetrie vanuit een...

 • HW2O - Actief bodemvochtbeheer in POP3 2018-07-12 09:04:31

    Klimaatverandering vraagt om meer grip op de bodemvochthuishouding. Steeds vaker worden we geconfronteerd met teveel of te weinig water. Dat maakt het verloop van de gewasontwikkeling onzeker. Hetzelfde...

 • 1-Fase poten en variabele pootafstanden 2018-06-18 11:17:33

    Het is een ervaringsfeit dat het aantal stengels per poter afneemt met een toename van de zwaarte van de grond. Om de lichtenergie goed te benutten moet je op zware grond, of zones binnen een...

 • Klimaatbestendige akkerbouw?! (nat-2) 2018-05-22 12:47:27

      De hoge-resolutie (pixelgrootte 0,8 m) TripleSat satellietbeelden van 5 en 6 mei van de Hoeksche Waard (www.satellietdataportaal.nl) laten mooi zien hoe percelen opdrogen na de 40-60 mm regen in het...

 • Klimaatbestendige akkerbouw?! (nat-1) 2018-05-17 07:44:49

    Het natte najaar en de natte wintermaanden laten hun sporen na op de bodemstructuur. Voorbeelden daarvan in de Hoeksche Waard worden zichtbaar gemaakt door hoge-resolutie satellietbeelden (0,8 m)...

 • Octrooiaanvraag door HWodKa voor stip op de horizon 2018-04-12 12:11:08

  HWodKa heeft octrooi aangevraagd voor een autonome grondbewerkingsrobot. Het gaat om bepaalde kenmerken van deze robot want het principe is niet nieuw. Zo heeft Lely Industries een octrooi op een...

 • "Duurzaam bodembeheer en duurzame akkerbouw" 2018-03-23 13:16:00

    HWodKa heeft vorig jaar in samenwerking met 8 partners, waaronder WUR en AcaciaWater b.v., een plan ontworpen voor de inrichting van een watermeetnetwerk voor grond- en oppervlaktewaterbeheer. Zie HW2O_Klimaatbestendig...

 • Voorjaar 2018, een vooruitblik 2018-02-26 13:34:41

    De toestand waarop de kleigronden de winter uitkomen staat haaks op die van vorig jaar: nat geoogst, nat bewerkt en gevolgd door een natte winter. De omstandigheden lijken op 2014, na de zeer natte...

 • De trekker heeft zijn beste tijd gehad 2018-01-19 17:29:49

    De trekker, als universele krachtbron, krijgt in de akkerbouwsector steeds meer concurrentie van werktuigen met een eigen krachtbron. De maaidorser is daarvan het oudste voorbeeld. Zelfrijdende...

 • Bodemprofielen, ploegzolen, ondergrondverdichting en bewortelings-dieptes 2017-12-12 16:19:34

    Het archief van Aad Klompe bevat een interessant verslag van het laatste grootschalige bodemonderzoek dat in de Hoeksche Waard gedaan is. Dit werd uitgevoerd door Stiboka (Stichting voor...

 • Meten van drukken in de bodem 2017-12-05 13:35:59

    Hakvruchten maken ongeveer 50% deel uit van de gewasrotaties in de Hoeksche Waard. Dat was al een tijd zo, en dat zal ook wel even zo blijven. Er wordt dan gesproken over een intensief bouwplan en dat...

 • Werkbezoek van dr. Till Seehusen uit Noorwegen 2017-12-05 10:08:01

    Op 4 december jl. bracht Bert Rijk (WUR-Plantaardige productiesystemen) samen met dr. Till Seehusen, senior onderzoeker bij het Noorse Instituut voor Bio-Economie (NIBIO), een werkbezoek aan HWodKa. ...

 • Bietenoogst en bodemkwaliteit in HW2O 2017-11-27 15:26:16

    Het ontlasten van de bodem is één van de pijlers van het project HW2O. Het doel is om de bodemvochthuishouding te verbeteren. Dit komt niet alleen de gewasontwikkeling ten goede, maar heeft ook een...

 • POP3 update: HW2O loopt averij op 2017-10-30 11:35:06

    Plan HW2O beoogt een betere benutting van de bodem voor verschillende functies: de teelt van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen; het bufferen van water (ook uit het bebouwde gebied); het...

 • Poten: grond bewerkbaar, maar ook berijdbaar? 2017-10-12 14:22:12

    Door nieuwe technieken voor grondbewerking tijdens het poten van aardappelen kan de grond eerder en tot op grotere diepte bewerkt worden. Dit laat toe om ruggen in 1 fase op te bouwen (all-in-one). De...

 • GM brengt met SURUS de toekomst dichterbij 2017-10-10 07:29:05

    HWodKa ziet perspectieven voor autonome carriers voor logistieke doeleinden in het veld. In de vorm van een roadmap  werd eerder getoond hoe autonome carriers een rol kunnen spelen in een logistiek systeem...

 • Precisie-akkerbouw: perceelinrichting met twee gewassen 2017-10-03 07:02:08

    Wanneer 2 of meer gewassen op één perceel geteeld worden is het erg handig om vooraf de optimale splitslijn of -strook tussen de gewassen te plannen. Hier wordt nader ingegaan op een...

 • HWodKa en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) 2017-09-28 11:11:27

    Proeftuinen of living labs zijn een populair begrip geworden in de landbouw. Een proeftuin is bedoeld om innovatieve concepten praktisch toepasbaar te maken en te testen onder...

 • Vergelijking tussen pootcombinaties met de penetrologger 2017-09-08 08:38:30

    HWodKa heeft afgelopen voorjaar op verschillende percelen indringweerstanden gemeten vlak na het poten. Het is bekend dat rijsporen tot opbrengstdervingen kunnen leiden. Verschillen in de orde van 15%...

 • HWodKa op de Praktijkdag Suikerbieten II 2017-09-01 06:56:29

      Zo'n 150 à 200 bezoekers aan de Praktijkdag Suikerbieten 2017 bezochten de inleidingen van HWodKa over banden en bodembelasting. Tijdens de lezingen werd de bodembelasting vergeleken tussen een...

 • HWodKa op de Praktijkdag Suikerbieten, 31 augustus 2017, PPO-Westmaas 2017-08-29 10:14:23

  HWodKa wil de Praktijkdag Suikerbieten benutten voor het maken van een statement:    "Onderzoek en praktijkervaringen wijzen uit dat onze banden met Moeder Aarde van dien aard zijn dat wij niet...

 • Vuistregels voor bodem-band discussies 2017-08-11 11:32:46

  Door de toenemende zorg over bodemverdichting laait de discussie over werktuigsystemen en banden op. In de Hoeksche Waard wordt steeds vaker nauwer gedraineerd (van 12 naar 8 tot 6m). Niet omdat er...

 • HWodKa en POP3 2017-07-06 09:11:02

    Op 5 juli j.l. heeft HWodKa zijn derde projectplan ingediend voor POP3-subsidie. Alle plannen zijn onderdeel van het 'grote' plan HW2O voor duurzaam bodembeheer.    HW2O rust op 3 pijlers: verlaging van de...

 • HW2O: anticiperend en dynamisch peilbeheer 2017-06-14 09:36:46

    Bij open teelten ben je afhankelijk van 'de elementen'. Dat maakt de teelt complex maar ook weer makkelijk, want de natuur kan veel compenseren. De ervaren akkerbouwer weet om te gaan met de grillen van...

 • HWodKa in POP3 Niet-productieve investeringen water 2017-06-02 10:16:28

  Zelfs in ons milde klimaat kunnen de opbrengsten in open-teelten tussen jaren behoorlijk verschillen, afhankelijk van straling, temperatuur en neerslag. De verwachting is dat deze verschillen toenemen...

 • Hoog bezoek bij HWodKa 2017-05-29 07:32:51

    Op 7 april ontving HWodKa bij Novifarm drs. Marjolein Sonnema,  in 2016 benoemd als directeur generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken. Zij wilde zich laten informeren over de...

 • HWodKa winterbijeenkomst 2017-02-22 15:29:07

  Op de jaarlijkse HWodKa winterbijeenkomst bij PPO-Westmaas deed Leon Noordam namens HWodKa verslag van de eerste ervaringen met opbrengstmetingen door aardappel- en bietenrooiers. De...

 • Bodembelasting afhankelijk van het draagvermogen 2017-02-02 15:24:44

  HWodKa hanteert in het plan HW2O een maximale bandspanning van 1 bar bij oogstwerkzaamheden. Iedere akkerbouwer weet dat de draagkracht van de grond afneemt en de schade toeneemt naarmate het natter...

 • Stikstofgebruiksnormen en -benutting 2017-01-25 13:08:59

  De benutting van stikstof wordt belangrijker naarmate de input van stikstof aan bodem en gewas door aanscherping van gebruiksnormen beperkt wordt en de emissie van stikstof als schadelijker...

 • HW2O: akkerbouw drijft op water 2017-01-12 13:03:13

  Een goede bodemvochthuishouding en daarmee onlosmakelijk verbonden de bodemluchthuishouding zijn voorwaardelijk voor een goed verloop van biotische (gewas en bodemleven) en a-biotische (stabiele...

 • Uitwisseling met akkerbouwers uit Wedde (Gr) 2016-12-21 13:05:41

  Op 19 december ontving HWodKa een groep van 4 akkerbouwers uit Wedde en omstreken (Gr) om kennis uit te wisselen over precisie-akkerbouw. De groep uit het verre noorden werd begeleid door Wouter...

 • HWodKa-demo: een logistiek systeem met een overlaadstation 2016-12-01 09:18:15

    Verkeerswetgeving en -veiligheid, steeds langere transportafstanden en de zorg om de bodemkwaliteit vragen om vernieuwing van logistieke systemen voor de afvoer van geoogste landbouwproducten. Door veld- en...

 • Bodembelasting en Terranimo 2016-11-30 13:46:15

    De van oorsprong Deense webtool Terranimo® is een machtig instrument om meer inzicht te krijgen in bodembelasting door landbouwmachines. Terranimo vergelijkt de spanning onder een band met de...

 • Tomtom voor akkerbouwers? 2016-11-03 11:29:04

    Steeds vaker verschijnen artikelen en filmpjes over autonome voertuigen voor landbouwkundige toepassingen in de media. De landbouw zou best een voorloperrol kunnen vervullen omdat makkelijker aan...

 • POP3: Geel, groen en blauw 2016-10-18 08:51:23

    In het projectvoorstel HW2O t.b.v. PZH-openstelling 2.7 'Samenwerken in Innovatie' worden innovaties op het gebied van Geel (akkercultuur), Groen (akkernatuur) en Blauw (water) geintegreerd. Het...

 • Afscheidsrede prof. Lijbert Brussaard 2016-10-14 11:09:14

    Op 6 oktober 2016 heeft de Wageningse hoogleraar Prof. dr. Lijbert Brussaard zijn afscheidsrede uitgesproken, getiteld "De Bodem onder ons Bestaan". De expertise van Brussaard, die 28 jaar (!) het ambt...

 • Living Labs ofwel proeftuinen in de Hoeksche Waard 2016-10-12 11:01:57

    Met de vaststelling van het ambitiedocument 'Innovatieagenda Duurzame Landbouw' (juni 2016) heeft de provincie Zuid-Holland gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan...

 • ANLb nu en na 2017 2016-10-12 09:34:25

  Akkerbouwers verbouwen gewassen op ca. 97% van het door hen beheerde areaal. De resterende 3% wordt hoofdzakelijk ingenomen door watergangen. Dit is een logisch gevolg van de hoge grondprijs in een...

 • Duurzaamheid en kringlopen 2016-09-16 06:58:51

  Het gewas als zonnecollector In de primaire akkerbouw wordt m.b.v. zonlicht kooldioxide en water omgezet in koolhydraten zoals glucose. Dit proces wordt fotosynthese genoemd. Planten gebruiken de...

 • Voorspellen blijft moeilijk en adviseren ook 2016-09-12 11:52:53

  In het afgelopen WT-groeiseizoen werden 2 WT-percelen gevolgd en vergeleken: BA en LA. De twee belendende percelen hebben dezelfde grondsoort en zijn vlak. De percelen hadden dezelfde voorvrucht...

 • Automatisering en autonomisering 2016-09-01 08:09:33

  Bij elke Aardappeldemo lijkt er een getrokken rooicombinatie plaats te maken voor een zelfrijder. De eenvormigheid van moderne aardappelrooimachines is opvallend groot. De presentatie van...

 • Management van het bodemleven in HW2O 2016-07-06 10:31:54

    Vraag je aan een bodembioloog hoe te handelen om het bodemleven te stimuleren dan krijg je als antwoord: 'de bodem het hele jaar begroeid houden en geen verstoring door grondbewerking'. Hoe vertaal je dit advies...

 • HWodKa's kijk op oogstlogistiek 2016-06-16 10:47:10

    Rijden is ondergeschikt aan oogsten. D.w.z. als er geoogst kan worden, dan moet het berijdingssysteem dat toelaten zonder dat dit leidt tot ontoelaatbare schade aan de bodem. Dit geldt zowel voor de...

 • HWodKa op Space Continuum diner 2016-06-02 09:39:44

    Vanwege het voorzitterschap van de Europese Unie werd de 4e editie van European Space Solutions in Den Haag gehouden (30 mei - 3 juni). HWodKa was uitgenodigd om aan te schuiven aan het Space...

 • Schaalvergroting in een kleinschalig landschap 2016-05-29 14:18:36

            Korte ketens en kringlopen Ooit zullen gronden die voor agrarische doeleinden in cultuur zijn gebracht teruggegeven worden aan de natuur omdat de natuurwaarde groter is dan de landbouwkundige...

 • HW2O_ Roadmap voor veldtransport 2016-05-20 12:33:11

  De grenzen van het huidige logistieke systeem in de akkerbouw zijn bereikt, zie ook een eerder nieuwsitem over dit onderwerp. HWodKa-akkerbouwers hebben in de afgelopen winter gediscussieerd over de ontwikkeling van...

 • HW2O en nieuwe logistieke systemen voor de oogst 2016-05-18 09:47:26

      Steeds meer fabrikanten bieden overlaadwagens aan. Deze wagens passen in een nieuw logistiek systeem waarbij veld- en wegtransport gescheiden zijn en het geoogste product aan de rand van het veld...

 • HWodKa, LoRa en the Internet of Things 2016-05-17 14:09:48

  Tijdserie: van foto naar film De toestand van bodem en gewas varieert in tijd en plaats, dat noemt men respectievelijk temporele en spatiële variatie. In de precisie-akkerbouw probeert men die variatie...

 • WT2015 opbrengstkaarten Hoeksche Waard 2016-05-17 13:35:29

  WodKa heeft van 28 percelen in de Hoeksche Waard de WT-opbrengstkaarten oogst 2015 verzameld en geanalyseerd. We waren m.n. geïnteresseerd in de verschillen binnen percelen. Op onderstaande kaarten is...

 • BACK TO THE ROOTS 2016-05-10 08:50:56

  Een paar maanden van informatie verzamelen, brainstormen, discussiëren en klankborden heeft geresulteerd in een nieuw, ambitieus plan voor duurzaam bodembeheer.   HWodKa ziet voor de zeekleigronden in...

 • HW2O Stand van zaken 2016-05-10 08:50:32

  Het initiatief HW2O is een vervolg op Akkerbouw in Groen en Blauw (AG&B). In AG&B ontwikkelden akkerbouwers, samen met Wageningen Universiteit, een ruimtelijke optimaliseringsmethode om percelen...

 • Akkerbouw draait op water 2016-05-10 08:50:14

  In vervolg op gesprekken over ontwatering met WUR (Lodewijk Stuyt) en WSHD (Leo Apon en Erna vd Werp) kwam de harde praktijk aan bod. Een delegatie van HWodKa was te gast bij Leo de Man van Horman...

 • Toekomstbestendige drainage 2016-05-10 08:49:53

  In het kader van het project HW2O ontving H-WodKa in de eerste week van januari dr. Lodewijk Stuyt (WUR-Alterra), een goeroe op het gebied van drainage in binnen- en buitenland. Het gesprek ging...

 • Licht werk met zware machines 2016-05-10 08:49:32

  Te pas en te onpas wordt gewezen op de enorme inspanning die nodig is om in 2050 9 miljard mensen en ongeveer net zoveel dieren te voeden. Eén van de opgaven is, om het gat tussen de theoretisch...

 • HWodKa op de Agritechnica 2016-05-10 08:49:12

  Een groot aantal HWodKa-deelnemers bezocht de Agritechnica. Op de stands, gangpaden en later in de auto, tijdens het eten en aan de bar werden nieuwe ontwikkelingen breed uitgemeten. Hier volgen een...

 • Innovatie voor Agrarisch Natuur en -Landschapsbeheer 2016-05-10 08:48:51

    Steeds meer akkerbouwers in de Hoeksche Waard maken gebruik van GAOS voor het plannen van de inrichting van hun percelen. Eén van de voordelen van het werken met GAOS is, dat de benutting van de...

 • H-WodKa ontvangt directeur DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling 2016-05-10 08:48:28

  Op 23 september liet dr. Josefine Loriz-Hofmann, directeur het Directoraat Generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling zich met haar gevolg informeren over innovaties op het gebied van...

 • HW2O 2016-05-10 08:48:09

  Voor kleigronden geldt de structuur als belangrijkste kwaliteitsparameter. Een goede structuur faciliteert een goede beworteling en vochthuishouding. De bodemstructuur is van veel factoren...

 • HWodKa presentatie voor EISA 2016-05-10 08:47:47

    Namens H-WodKa heeft Peter Lerink op 16 juni jl. een presentatie gehouden voor een internationaal gezelschap behorende tot EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture). De...

 • GB-netwerk in ontwikkeling 2016-05-10 08:47:27

    Met het vervagen van landsgrenzen en culturen neemt de belangstelling voor landschappen met een eigen, duidelijk herkenbare signatuur toe. Bewoners willen zich vereenzelvigen met de plek waar zij leven, er...

 • Bodemleven in de Hoeksche Waard 2016-05-10 08:47:01

    Met de aandacht voor de bodem groeit ook de belangstelling voor het bodemleven. Biotische processen zijn belangrijk voor de bodemkwaliteit. Bodembewoners maken nutriënten opneembaar voor...

 • GAOS krijgt vervolg in PL2.0 2016-05-10 08:46:40

    GAOS (Geo-Akker-Optimalisatie-Service) krijgt een vervolg in de PPS 'Op naar Precisielandbouw 2.0'. De door-ontwikkeling van GAOS is onderdeel van Deelproject Strategische Perceelplanning, een...

 • Nauwkeurig aardappels poten 2016-05-10 08:46:19

    In het voorspoedig verlopen pootseizoen 2015 heeft HWodKa metingen verricht aan de nauwkeurigheid van pootafstanden. Aanleiding was het feit, dat steeds meer akkerbouwers variabel poten, d.w.z. hun...

 • Gewasmonitoring door satellieten 2016-05-10 08:45:54

    HWodKa maakt intensief gebruik van satellietbeelden om de gewasontwikkeling in de Hoeksche Waard te volgen. De beelden zeggen iets over verschillen tussen percelen en binnen percelen. In de...

 • Bodemonderzoek in de Hoeksche Waard (2) 2016-05-10 08:45:21

  Bij het onderzoek naar de perspektieven van precisie-akkerbouw staat de bodem nog steeds in de schaduw van het gewas. Gelukkig komt daar geleidelijk aan verandering in. Zo is in de Hoeksche Waard...

 • Bodemonderzoek in de Hoeksche Waard 2016-05-10 08:38:29

  Bij het onderzoek naar de perspektieven van precisie-akkerbouw staat de bodem nog steeds in de schaduw van het gewas. Gelukkig komt daar geleidelijk aan verandering in. Zo is in de Hoeksche Waard...

 • GAOS en GLB 2016-05-10 08:38:01

  Ook in 2015 heeft een aantal akkerbouwers in de Hoeksche Waard de inrichting van de percelen gedigitaliseerd met GAOS. Ronald Mol is één van hen. Alle percelen van Mol zijn voorzien van akkerranden...

 • Bodembelasting en de benutting van het opbrengend vermogen 2016-05-10 08:36:55

  Op 31 maart jl. deelden HWodKa-akkerbouwers, samen met Marcel Tramper (PPO-Westmaas), hun zorgen over bodemverdichting met Frans Tijink, directeur IRS. Tijink is autoriteit op dit gebied. Hij heeft...

 • Satellietbeelden en slemp 2016-05-10 08:35:41

  Winterbeelden van de Hoekschewaardse kleigronden zeggen iets over slemp. Dat concluderen HWodKa-deelnemers bij het bekijken van hoge resolutie satellietbeelden. Ontmenging door regen leidt er toe...

 • HWodKa in het jaar van de bodem 2015 2016-05-10 08:34:35

  Akkerbouwers leven van de bodem. Meer dan andere professionals hebben zij er belang bij om de bodem in een goede conditie te brengen en te houden. Dat geldt voor gangbare en biologische...

 • HWodKa lanceert haar nieuwe website 2016-05-10 08:33:26

  Na afloop van de bestuurswisseling bij HWodKa, op 9 januari 2015, werd oprichter Aad Klompe gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden in de Koningshoeve te...

 • Opbrengstvariatie binnen een perceel en tussen jaren 2016-05-10 08:33:03

  Water is de belangrijkste opbrengstbepalende factor in de akkerbouw. Een jaar waarin op het goede moment een buitje regen valt gaat meestal de geschiedenis in als een groeizaam jaar, zeker wanneer...

 • Kiezen of kabelen 2016-05-10 08:32:19

  Volgens het artikel ‘Keuzes met landbouw’ (Kompas 27/2) denken politieke partijen zeer verschillend over de toekomst van de landbouw in de regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen landbouw die...

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland