Hoe aangenaam zou het werk van een NL-akkerbouwer zijn als hij/zij over een app beschikte om de door hem/haar beheerde ruimte optimaal in te richten met akkercultuur en -natuur en te delen met machines, managementsysteem, partners, RVO, de EU en de rest van de wereld...

 

210304 GAOS lowres2

 

©HWodKa 2021 | Peter Lerink (IB-Lerink)

 

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland