HWodKa heeft octrooi aangevraagd voor een autonome grondbewerkingsrobot. Het gaat om bepaalde kenmerken van deze robot want het principe is niet nieuw. Zo heeft Lely Industries een octrooi op een autonome rotorkopeg dat stamt uit 2002.

180329 Lely autonome grondbewerkingsrobot

Afb. 1    De tijd ver vooruit: autonoom werkende kopeg uit een

             octrooi uit 2002 van Lely Industries (EP1369007B1).

             Welke  ondernemer pakt nu de handschoen op?

 

Het is de vraag in hoeverre een gerobotiseerd werktuig het op kan nemen tegen een trekker/werktuig combinatie zonder bestuurder. De trekker is immers meervoudig inzetbaar. HWodKa ziet toch perspectieven voor een grondbewerkingsrobot en meer naarmate:

  • de bewerkingskwaliteit beter is (uniform verkruimeld onverdicht zaai/pootbed);
  • meer op energie bespaard wordt;
  • de krachtbron langdurig en/of meervoudig inzetbaar is.


Een hogere bewerkingskwaliteit kan bereikt worden wanneer nadelen van het werken met een trekker kunnen worden opgeheven. Verlaging van het energiegebruik is meer dan bijvangst. We staan er vaak niet bij stil hoeveel energie het vergt om een zware last over een relatief zachte bodem te verplaatsen. Vervormen kost veel energie, dat geldt voor grond en voor banden. Op termijn kan de krachtbron bijvoorbeeld bestaan uit een accu of uit een brandstofcel die door zonnecollectoren op daken van landbouwbedrijfsgebouwen opgeladen worden. 

 

 

 

Veiligheid en aansprakelijkheid, een issue?

Een belangrijk aspect van autonome machines is 'safety and compliance'. Tijdens de 1e Agro Robotics bijeenkomst bij NEN-Delft op 27 maart j.l., mede-georganiseerd door Fedecom, gaven Allard Martinet (Business Development Director bij Precison Makers) en Jan-Willem Rodenburg (Manager Product Safety & Compliance bij Lely Industries) blijk van de complexiteit van deze materie. Dit geldt zeker voor partijen die op de wereldmarkt actief zijn en te maken hebben met uiteenlopende klantenwensen, werkomstandigheden en nationale wet- en regelgeving.


Voldoen aan safety & compliance is eenvoudiger voor een mestrobot dan voor een autonome trekker/werktuigcombinatie. De laatste opereert in een meer openbare ruimte, onder meer variabele omstandigheden en in verschillende combinaties. Dat vergt o.a. veel van de wisselwerking tussen trekker en werktuig. Tot de lastige vragen behoort bijvoorbeeld: "wie draagt verantwoording: de eigenaar van de combinatie, de trekkerfabrikant, de werktuigfabrikant of de laatste die er aan gesleuteld heeft?". Begrijpelijk dat de grote trekkermerken zich vooralsnog wat afzijdig houden, hoewel het achter de schermen zal gonzen van de activiteiten.

 

 
180131 Autovator
Afb. 2     'Artist impression' van een Autovator

De autonome grondbewerkingsrobot die HWodKa voorstaat is vergelijkbaar met een mestrobot in die zin dat hij maar één functie uitvoert binnen een afgebakende omgeving (perceel),  onder homogene omstandigheden (kaal land), met een vrij lage snelheid (< 5 km/uur) en onder toezicht (van iemand die ook op het perceel bezig is). Iets dergelijks geldt tot op zekere hoogte ook voor de bekende en algemeen geaccepteerde autonoom werkende gazonmaaiers voor golfbanen. Een groot verschil is echter dat de mestrobot en de maaimachine praktisch het hele jaar rond werken en daardoor eerder renderen. Dat is de reden dat HWodKa mikt op alternatieve toepassingen van het duurste onderdeel van de autonome grondbewerkingsrobot, de krachtbron.

 

 

 

 

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland