Afgelopen november werden de laatste testsessies uitgevoerd met de Robotiller in 2021.

 

De testserie was bedoeld om de software te testen voor het aansturen van de brandstofcel en e-drive en voor het testen van de navigatie. In het komende voorjaar wordt de ontwikkeling van de Robotiller voortgezet met een testsessie waarbij de focus ligt op grondbewerking, d.w.z. de zaai- en pootbedbereiding. In de voorzomer wordt het POP3-project ‘Robotisering voor het ontlasten van de bodem’ afgerond met een demonstratie.

 

Veldrobot_v5.jpg

Wat in 2020 begon met een ‘artist impression’ door Reedyk van een Robotiller naar een idee van HWodKa werd in 2021 werkelijkheid. Voordat het zover was moesten heel wat technische hobbels genomen worden, maar het resultaat is dichtbij het plan uitgekomen.

 

211215_Robotiller_met_watermerk_2.jpg

 

In de huidige uitvoering weegt de Robotiller 3,5 ton. Inclusief accessoires zoals schijven en/of tanden komt het gewicht uit op ongeveer 4 ton. Dat gewicht wordt uniform verdeeld over de werkbreedte van 3 m. De e-drive, waarmee de 6 rollen aangedreven worden, is berekend op een topsnelheid van 15 km/uur. De e-drive bevat nog een aansluitmogelijkheid voor de aandrijving van bijvoorbeeld een rotorkopeg of een frees.

 

Het doel van het POP3-project is in de eerste plaats om wegen te openen naar nieuwe vormen van mechanisatie waarbij de belasting van de bodem gedecimeerd wordt en waarbij tegelijkertijd mogelijkheden gecreëerd worden voor het verder vergroten van de bewerkingscapaciteit om het kleine tijdvenster waarin veldwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden optimaal te benutten.

In de tweede plaats richt het project zich op het verkennen van de toepassingsmogelijkheden van waterstof als energiedrager, om bij te dragen aan CO2-reductie op het akkerbouwbedrijf.

 

© HWodKa 2021    |   Peter Lerink  ib-lerink 

 

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland