Op 19 oktober hebben akkerbouwers uit de Hoeksche Waard, in het samenwerkingsverband HW2O, zich op uitnodiging van David Heerschap (Heerschap Drainage) laten informeren over een systeem voor drainage en sub-irrigatie op het bedrijf van de fam. Huijbers in Nuenen,  gemeente Laarbeek (NB). Tekst en uitleg werd gegeven door Ton Broeders (Promeco) en dhr. Huijbers. De pilot in Nuenen maakt deel uit van het Interreg-project F2Agri, met o.a. waterschap Aa en Maas, Bierbrouwer Bavaria, Rabobank en ZLTO als projectpartners.
 
191021 bezoek Nuenen
"F2AGRI zet zich in om industrieel gezuiverd afvalwater ("effluent") ter beschikking te stellen als irrigatiewater land- en tuinbouwers. In Nederland wordt het effluent van Bavaria naar de akkers verdeeld via de aanwezige waterlopen (o.a. Goorloop en Wilhelminakanaal). Het effluent wordt geloosd in een waterloop en vervolgens kunnen landbouwers het water op hun perceel inlaten via omgekeerde drainage. Bij dit systeem worden drainagebuizen ondergronds geplaatst en via een regelput wordt het grondwaterpeil gecontroleerd. Ondertussen werden reeds 5 dergelijke subirrigatiesystemen aangelegd" (bron: website https://www.grensregio.eu/projecten/f2agri-effluent-to-agriculture ). Deelnemende landbouwers hebben zich verenigd in de coöperatie Boer, Bier, Water (https://www.boerbierwater.nl/ ).
 
Het drainage- en sub-irrigatiesysteem is aangelegd door de Gebr. Emonds in samenwerking met Promeco (https://youtu.be/3lM8YEOV1jA). Bij het systeem loopt het irrigatiewater vanaf een hoger gelegen watergang onder vrij verval in een verdeel- en regelput van waaruit het water verdeeld wordt over de drains in verschillende percelen. Het systeem functioneert goed, hoewel opstopping bij de inlaat enig onderhoud vergt.
 
Tijdens de discussie volgend op het bezoek werd geconcludeerd dat de techniek voor drainage en sub-irrigatie zoals hier toegepast op zandgronden in beginsel geschikt lijkt voor toepassing op de zeekleigronden zoals in de Hoeksche Waard. De verwachting is echter dat aan de regeling van het systeem (d.w.z. de drainagebasis) en aan de bediening daarvan veel hogere eisen moeten worden gesteld. Dit hangt samen met het risico op schade door vernatting van het bodemprofiel. Vooralsnog gaan de deelnemers aan het samenwerkingsverband HW2O er van uit dat actief bodemvochtbeheer inhoudt dat er vrijwel dagelijks controle uitgeoefend moet worden en regelmatig bijgestuurd moet worden rekening houdend met de actuele bodemvochttoestand, de weersverwachting en de fase in het groeiseizoen.
 
© HWodKa | P. Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland