Max 1 barHWodKa hanteert in het plan HW2O een maximale bandspanning van 1 bar bij oogstwerkzaamheden. Iedere akkerbouwer weet dat de draagkracht van de grond afneemt en de schade toeneemt naarmate het natter wordt. Steeds lastiger wordt het dan om een volggewas te telen met een batig saldo. Een droog najaar, zoals in 2016, biedt geen uitkomst. Alleen onder extreme omstandigheden kun je tegenwoordig het verschil maken.
 
Het 1-bar criterium is een vuistregel: simpel en effectief. Wil je meer nuancering dan moet je de toelaatbare bodembelasting afstemmen op de actuele draagkracht. Eén manier is, door de bandspanning te relateren aan het vochtgehalte. Bijvoorbeeld: droog = 1,5 bar; normaal = 1 bar en nat= 0,5 bar. Een dicht netwerk van vochtsensoren in een LoRa-netwerk vertellen je wat het vochtgehalte is, een rekenregel vertaalt het vochtgehalte in een maximale bandspanning.
 
Bij veldtransport geeft verlaging van de bandspanning ook een verlaging van de transportcapaciteit. Dat is iets wat we zeker niet willen. Bij automatisering van veldtransport en de inzet van autonome carriers kun je per perceel voorspellen hoeveel carriers je nodig hebt, gegeven de oogstcapaciteit, de afmetingen van het perceel, de verwachte opbrengst, de rijsnelheid en het laadvermogen van de carriers en nog een aantal parameters (zie hier).
 Carrier wiel met vijzel
Er is een situatie denkbaar dat je de oogstmachine met 2 carriers net niet bijhoudt. Bij de inzet van drie carriers heb je overcapaciteit. Die kun je benutten door de carriers niet volledig te vullen en met een lagere bandspanning te rijden om de bodem te ontzien. Zo kun je ook omgaan met natte omstandigheden: een extra carrier inzetten, de druk aflaten en de carrier niet volledig vullen.
Carrier wiel met klep
 
Een extra carrier inzetten kost natuurlijk geld, maar niet zoveel als in het geval van bemande combinaties. Bovendien zet je alleen in het veld meer units in, het wegtransport blijft onveranderd. Het omgekeerde is ook het geval. In situaties met veel draagvermogen, zoals in het afgelopen extreem droge najaar, kun je met minder carriers toe.
 
 Carrier rups met zijafvoer
Het bovenstaand geeft een voorbeeld wat er te winnen valt als je veld- en wegtransport ontkoppelt, autonome voertuigen toepast en de veldlogistiek optimaliseert vanuit bodemoogpunt. Zoals vaker het geval is leidt de massale inzet van 'oude' technieken uiteindelijk tot steeds meer (milieu-) problemen. Het zijn vooral 'nieuwe' technieken die de problemen weer op moeten en kunnen lossen. Al was het alleen al omdat nieuwe de oude verdringen. Op korte termijn richten we ons echter op laaghangend fruitdrukwisselsysteem

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland