Max 1 bar

HWodKa wil de Praktijkdag Suikerbieten benutten voor het maken van een statement: 
 
"Onderzoek en praktijkervaringen wijzen uit dat onze banden met Moeder Aarde van dien aard zijn dat wij niet ongelimiteerd druk op haar kunnen uitoefenen."
(ir. H.J. van Dijk, stelling bij dissertatie 1994)
 
Dit statement roept dan de vraag op: waar ligt de limiet? HWodKa hanteert als arbitraire grens een bandspanning van 1 bar bij werkzaamheden in het najaar. Het idee is dat bij deze belasting de bodem fysisch in balans blijft. D.w.z. dat de gelimiteerde belasting gepaard gaat met handhaving van goede vocht-, lucht en worteldoorlatende eigenschappen van de ondergrond en voldoende herstelmogelijkheden biedt voor de bouwvoor.
 

IMG 20160831 WA0000

 

Bij de constructeurs ligt de opgave om systemen te ontwerpen die aan dit druk-criterium voldoen, met behoud van capaciteit en zonder (grote) meerkosten. Hen wordt gevraagd middelen te verschaffen aan akkerbouwers om duurzaam met de bodem om te kunnen gaan. Deels zijn deze systemen al beschikbaar, zie hier. Tijdens de Bietendemodag wordt door HWodKa vooral aandacht gegeven aan banddrukwisselsystemen.
 
Voor de langere termijn ziet HWodKa perspectieven voor het scheiden van veld- en wegtransport en de toepassing van relatief lichte autonome carriers die de rol van de bunker van de rooier en trekker-kieper combinaties overnemen. Zie elders op deze website.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland