20160601 175234 1

 

Vanwege het voorzitterschap van de Europese Unie werd de 4e editie van European Space Solutions in Den Haag gehouden (30 mei - 3 juni). HWodKa was uitgenodigd om aan te schuiven aan het Space Continuum diner, gehouden in een futuristisch ogende koepeltent op het Plein in Den Haag.

 


In een indrukwekkende presentatie liet André Kuiper de effecten zien van menselijk handelen op onze planeet, gezien vanuit zijn ruimteschip. M.n. bevolkingsgroei en de veranderende omgeving (klimaat) liggen hieraan ten grondslag. Ook volgde uit zijn presentatie de belangrijke rol die Nederland speelt op het gebied van ruimtevaart in EU-verband. In de belangrijkste EU research-locatie in Noordwijk werken 2800 man aan Space Solutions!20160601 190644 1


Aan 9 ronde tafels werd gediscussieerd over verschillende toepassingen van satellietdata. Met 7 andere gasten, w.o. Ad Bastiaansen (voorheen MijnAkker, nu Waterwatch), Roel Veerman (Agrifirm) en enkele beleidsmakers zat HWodKa aan de tafel 'Smart Farming'.


Vaak wordt 'Landbouw' genoemd als één van de afnemers van satellietdiensten, uiteraard bedoeld om de investeringen te rechtvaardigen. Voor wat betreft satellieten voor navigatiedoeleinden is dat zeker het geval. Europa werkt met het programma Galileo aan een eigen Global Navigation Satellite System (GNSS), vergelijkbaar met GPS van de Amerikanen en GLONASS van de Russen. In 2016 zullen zich 16 van de geplande 30 satellieten in een baan om de aarde bevinden. Of we van deze ontwikkeling in het veld veel merken valt te betwijfelen, maar het is goed om onafhankelijk te zijn.

 

Nederland liep voorop met de toepassing ven gps in de landbouw. Niet voor agronomische toepassingen, zoals verwacht werd, maar voor automatische navigatie. Nederland kan opnieuw een voorloper zijn wanneer GPS gekoppeld wordt aan autonome werktuigen cq robotisering. Men lijkt echter meer belangstelling te hebben voor de relatie landbouw-aardobservatie.


Opnames van aardobservatie satellieten hebben (letterlijk) de kijk op de landbouw drastisch veranderd. Satellietbeelden zouden de ruimtelijke en temporele variatie van de gewasontwikkeling prachtig in beeld kunnen brengen, om boeren in staat te stellen om naar behoefte bij te sturen. De resolutie was eerst nog wat laag (2010: 20-40m) maar dat zou beter worden met de tijd en dat werd het ook (2016: 6m). Met multispectrale opnamen kan meer gevisualiseerd worden dan met het menselijk oog zichtbaar is, zodat de boer nog eerder zou kunnen ingrijpen bij een nijpend gebrek aan water of nutriënten. Zo dacht men.


In Nederland wordt het satellietfeestje echter verstoord door wolken. Willen wij op het juiste moment beelden van optische sensoren hebben, dan zullen we onder de wolken moeten blijven. Via satellieten komen we zo bij vliegtuigjes, drones en optische sensoren op trekker en werktuig.


2015 04 23 2204Volgens HWodKa hebben satellietbeelden zeker waarde voor boeren in Nederland (zie elders op deze website), maar we moeten niet overdrijven. Verstandiger lijkt het om voorlopig mee te liften met andere afnemers om de kosten te delen. Zo kunnen we bijvoorbeeld beelden die de overheid aanschaft voor controle en monitoring (RVO!) delen met de primaire sector, zoals nu gebeurt via het nationale satelliet dataportaal (http://mapserver.neography.nl/U087/). Misschien dat er zo in de loop van de tijd businesscases ontstaan waardoor satellietdata tot een hogere waarde gebracht kan worden voor de primaire sector. Als individuele boeren moeten betalen voor beelden (pay per view) houdt het heel snel op.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland