H-Wodka heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website.

 

H-Wodka kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid of voor de actualiteit van de op deze site beschikbare informatie. De gebruiker dient er op bedacht te zijn dat deze informatie regelmatig verandert. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie.

 

H-Wodka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, op welke wijze ook ontstaan, die het gevolg is van gebruik van de op de site beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de site.

 

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over onze organisatie of diensten? U kunt altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland