20150313 132957 1Akkerbouwers leven van de bodem. Meer dan andere professionals hebben zij er belang bij om de bodem in een goede conditie te brengen en te houden. Dat geldt voor gangbare en biologische akkerbouwers. Zij die daar het beste in slagen runnen vaak de meest winstgevende bedrijven. 

 

Het tijdperk van precisie-akkerbouw (PA) is net aangebroken. Voor het bedrijven van PA is het nodig dat er meer gemeten wordt om beter te kunnen regelen. D.w.z. om agronomische processen beter in de vingers te krijgen om voorspelbare resultaten te kunnen boeken.

 

Akkerbouwers in HWodKa zijn van mening dat PA om een nieuwe strategie vraagt voor het verzamelen en gebruiken van bodeminformatie. Bovendien stellen zij dat verschillende bodems (zoals hang- en grondwaterprofielen, zand en klei bodems) verschillende strategieën vergen. Deze strategieën hebben de optimale benutting van water en ruimte als gemeenschappelijk doel. Beide zijn schaars en worden om bekende reden steeds schaarser.

 

Bijgevoegde documenten geven een idee van de bodemvisie van HWodKa: Rijke zand- en arme kleigronden, HWodKa in het jaar van de bodem.

 

Op de foto: veldcollege van Leon Noordam aan dr. Hein ten Berge (PRI, met paarse muts), prof. Oene Oenema (WUR) en assistente in opleiding (aio) Peipei Yang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Peter Lerink

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland