HWodKa eiland

 

Het HWodKa-logo is in 2005 ontworpen door Jeff Konings van Studio Zita uit Barendrecht. De ontwerper liet zich inspireren door het streven van de oprichters van de stichting HWodKa, Aad Klompe en Henk Scheele, om elke m2 van het buitengebied van de Hoeksche Waard zo optimaal mogelijk te benutten voor landbouw (geel), water (blauw) en natuur (groen).

 

Landbouw, water en natuur vormen naar het idee van de oprichters een eenheid met ruimtelijke prioritering. Zo zijn oppervlakken die optimaal beheerd worden voor landbouwdoeleinden ruimtelijk gescheiden van oppervlakken waar waterbeheer prioriteit heeft etc. Dit idee wordt gevisualiseerd door de keurig geordende rechte lijnen binnen de contouren van de Hoeksche Waard.

 

De fijne schakering van lijnen verwijst naar het kleinschalig verweven van landbouw, water en natuur, bijvoorbeeld in de vorm van sloten met kruidenrijke akkerranden langs akkerbouwpercelen. Dus geen polders onder water zetten, maar werken aan een waardevolle balans tussen verschillende vormen van grondgebruik.

 

De stichting HWodKa wordt gevormd door hardcore akkerbouwers waarbij optimaal bodembeheer voor akkerbouw-tot-in-lengte-van-dagen met stip bovenaan staat. Een teken van deze tijd is, dat naast gezond voedsel steeds meer waarde gehecht wordt aan een mooie, gezonde en soortenrijke leefomgeving. De landbouw kan een extra bijdrage leveren, mits de inspanningen daartoe beloond worden zoals ook andere terreinbeheerders beloond worden. HWodKa zoekt mee naar methodes om landbouw, water en natuur beter te integreren. Na 14 jaar is het HWodKa-logo nog steeds actueel.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland