'
HWodKa  neemt deel aan een praktijkonderzoek van het IRS waarbij plotjes van 3 x 5m binnen een perceel niet gespoten mogen worden. Je kunt die IRS-plotjes handmatig aanleggen door een sectie van de veldspuit ter plaatse handmatig uit en weer in te schakelen. De uitdaging is natuurlijk om de locatie van de IRS-plotjes vooraf te plannen en de veldspuit automatisch aan te sturen. Onze conclusie: automatisering werkt, maar niet vanzelf. Of met andere woorden: technisch werkt het, maar praktisch niet.
 
De opdracht luidde om vier IRS-plotjes op twee naast elkaar liggende spuitsporen te leggen. De planning begint met behulp van GAOS
STAP 1
GAOS Hoek Langedam spuitpaden
Afb. 1   Screenshot van GOAS. Met GAOS wordt een zogenoemde spuitkaart gemaakt, met de locaties van de spuitsporen en de bijbehorende AB-lijnen.
'
Vervolgens hebben we in QGIS (een gratis, 'open source' GIS-programma) de IRS-plotjes van 3x5m getekend op de spuitkaart. 
STAP 2
190311 HoekLangedam 8 uitsluitingen 002
Afb. 2  In de spuitkaart uit GAOS worden met QGIS de plotjes getekend in shape-formaat.
'
Je zou deze kaart kunnen verwerken tot een taakkaart, maar dat is niet de goede weg. Op een taakkaart geef je zones aan waar je meer of minder middel spuit. In ons geval gaat het niet om mer of minder middel, maar moet een sectie van de spuit uitgeschakeld worden boven de IRS-plotjes (terug naar nul regelen zou te lang duren). De JD-veldspuit van akkerbouwer Johan Maasdam kun je een kaart meegeven waarop niet alleen de buitengrens van een perceel staat, maar waar ook zogenoemde binnengrenzen aangebracht kunnen worden. Dat is mogelijk met behulp van MyJohnDeere (MJD), een gratis web-applicatie van John Deere.
Echter om de buiten- en binnengrenzen van het perceel te kunnen uploaden in MJD moesten we eerst de geometrieën (shape-files) uploaden in SMS, het bedrijfs-management-informatie-systeem (BMIS) van AgLeader.
'
STAP 3
Artemesia SMS
Afb. 3   Screenshot van SMS. HWodKa heeft jaren geleden voor SMS gekozen omdat daarmee AB-lijnen uit GAOS in JD-formaat geconverteerd kunnen worden. Nu zijn meer BMIS'sen daartoe in staat.
'
Uit SMS kun je de perceelkaart met de afzonderlijke IRS-plotjes als GS2630-bestand exporteren naar MJD. In MJD hebben we de IRS-plotjes handmatig overgetrokken en benoemd als (passeerbare) binnengrenzen.
'
STAP 4
MJD
Afb. 4   Screenshot van My John Deere. MJD biedt handige, maar nog beperkte functionaliteiten om o.a. AB-lijnen te maken en te verschuiven. 
'
De binnen- en buitengrenzen hebben we daarna, samen met de AB-lijnen, weer als GS2630-bestand op een USB-stick gezet voor overdracht naar de JD-terminal op de trekker. De JD-veldspuit is via ISObus gekoppeld aan de JD-trekker en respecteert de perceel binnen- en buitengrenzen. In dit geval werd met een JD-veldspuit gewerkt, maar een combinatie met een Kverneland veldspuit werkt ook, vanwege de goede ISObus-compatibiliteit. 
'
STAP 6 - In het veld
IMG 20190419 WA0000 IMG 20190419 WA0002

Afb. 5   Bij het overschrijden van binnengrenzen, in ons geval

van de IRS-plotjes, worden één of meer secties automatisch

uit- en weer ingeschakeld.

Afb. 6   Akkerbouwer Johan Maasdam hoeft nu

geen enkele handeling meer te verrichten om de

IRS-plotjes de juiste behandeling te geven.De piketjes

duiden er op dat we vooraf niet helemaal zeker

waren van onze zaak.

'
Dit moet makkelijker kunnen en dat is ook zo. De stap via SMS hadden we kunnen overslaan, maar de documentatie in MJD gaf daarvoor geen aanwijzingen.
'
Voor ons een voorbeeld dat automatisering ons kan helpen, maar dat het niet vanzelf gaat, hoewel het woord iets anders suggereert. Al met al zijn we zeker een dag bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. De volgende keer gaat het natuurlijk sneller. De werkwijze kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om plaatsspecifiek onkruidhaarden aan te pakken.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland