Slemp

Winterbeelden van de Hoekschewaardse kleigronden zeggen iets over slemp. Dat concluderen HWodKa-deelnemers bij het bekijken van hoge resolutie satellietbeelden. Ontmenging door regen leidt er toe dat zanddeeltjes de grond licht kleuren en dat is goed te zien. Slemp vertraagt het natuurlijk herstel van de bouwvoor in de wintermaanden omdat de grond langer nat blijft en minder ademt. Donkere vlekken duiden op een meer stabiele bodemstructuur. Voor een deel is dit textuur bepaald (%lutum ofwel afslibaarheid, het woord zegt het al). Maar ook organische stof doet mee. Zo tonen delen van percelen die ooit als weide in gebruik waren het zelfde beeld als delen van een perceel met een hoge afslibbaarheid. 

 

Een goede ontwatering staat met stip bovenaan als het gaat om herstel van de bodemstructuur. Plaatsspecifieke maatregelen die leiden tot meer structuurstabiliteit verdienen een zilveren medaille.

 

Satellietbeelden worden nu nog vaak gebruikt in relatie tot gewasontwikkeling. Het onderhavige voorbeeld toont aan dat ze ook voor bodembeheer relevant zijn. Satellietbeelden zijn gratis beschikbaar via NSO (Netherlands Space Office). Het zijn beelden die gemaakt zijn door SPOT-satellieten (Satellite Pour l'Observation de la Terre). Het streven van NSO is om eens per maand een wolkenvrije opname beschikbaar te maken. In de maanden mei en juni zelfs één per twee weken. HWodKa werkt samen met Wageningen Universiteit om de beelden zo te bewerken dat ze gedeeld kunnen worden met geinteresseerde akkerbouwers.

 

 

Opname: 18 februari 2015

 

 2015 03 30 2001

 

©KNMI

 

Auteur: Peter Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland