Op 4 december jl. bracht Bert Rijk (WUR-Plantaardige productiesystemen) samen met dr. Till Seehusen, senior onderzoeker bij het Noorse Instituut voor Bio-Economie (NIBIO), een werkbezoek aan HWodKa.  Seehusen houdt zich, samen met Bert Rijk bezig met het in kaart brengen van de yield gap voor verschillende gewassen in verschillende landen.
171204 Seehusen NIBIO 1
 
Leon Noordam gaf voor die gelegenheid een presentatie over het project HW2O. Uit de discussie die daarop volgde bleek dat de Noorse akkerbouw ook geconfronteerd wordt met bodemdegradatie door verdichting. Net zoals bij ons hangen de oorzaken van verdichting o.a. samen met klimaatverandering en schaalvergroting bij de mechanisatie.
 
Seehusen was onder de indruk van de investeringen die NL-akkerbouwers zich getroosten om de ontwatering van percelen te verbeteren. In Noorwegen is het drainagesysteem vaak sterk verouderd, zeker in situaties waarbij de eigenaar niet de gebruiker is. De integrale aanpak die HWodKa voorstaat sprak Seehusen aan. Wanneer natuurlijke processen niet goed verlopen liggen daar praktisch altijd meerdere oorzaken aan ten grondslag. 
 
Op het gebied van akkerbouwproducten is Noorwegen netto-importeur. Om minder afhankelijk te zijn van de import zijn er veel stimuleringsmaatregelen voor de akkerbouwsector. Men kijkt daar vanuit een ander perspectief tegen voedselzekerheid aan dan bij 'ons', zo lijkt het.

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland