HWodKa ziet perspectieven voor autonome carriers voor logistieke doeleinden in het veld. In de vorm van een roadmap  werd eerder getoond hoe autonome carriers een rol kunnen spelen in een logistiek systeem dat gekenmerkt wordt door een hoge capaciteit, lage arbeidskosten en boven alles lage aslasten om de bodem te sparen. Zie ook 'HWodKa's kijk op oogstlogistiek'.

 

De betekenis van autonome carriers in nieuwe logistieke systemen wordt gedeeld door General Motors (GM) zoals blijkt uit de introductie van de SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure). De SURUS gebruikt waterstof als energiedrager voor de aandrijving van elektrowielmotoren.

 

GPS-navigatie is aanvankelijk niet ontwikkeld voor de agrarische sector, maar heeft daar wel een belangrijke toepassing gevonden. Van SURUS-achtige platforms verwacht HWodKa hetzelfde. De wieluitrusting moet dan uiteraard wel aan het 1-bar criterium voldoen. Iets voor Claas?

 

SURUS zijaanzicht Carrier wiel zonder bak
De SURUS van General Motors Concept carrier voor veldtransport door HWodKa

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland