Zo'n 150 à 200 bezoekers aan de Praktijkdag Suikerbieten 2017 bezochten de inleidingen van HWodKa over banden en bodembelasting. Tijdens de lezingen werd de bodembelasting vergeleken tussen een trekker-kieper combinatie met gangbare bandspanningen en een combinatie met een drukwisselsysteem die aan het 1-bar criterium voldoet.

 

Uit de reacties valt op te maken dat de zorg over overbelasting van de bodem breed gedeeld wordt. De toekomst zal uitwijzen of het 1-bar criterium van HWodKa, waarmee zowel aan de maximale bandspanning als maximale wiellast grenzen gesteld worden, in de praktijk hanteerbaar is en effectief is. Interessant was het wel om de machines die op de Bietenpraktijkdag getoond werden met het 1-bar criterium de maat te nemen. De discussies die daarop ongetwijfeld volgen zullen zeker bijdragen aan een betere omgang met de bodem. Zie ook elders op deze website.

 

20170831 133146 1 1

Oudijk kieper DWS

 

20170831 115147 1

20170831 135147 1
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland