Op 19 februari j.l. werd HWodKa vereerd met een bezoek van mw. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland met o.a. Land- en Tuinbouw in haar portefeuille. Haar bezoek was bedoeld om nader kennis de te nemen van het project HW2O binnen de Zuid-Hollandse proeftuinen. Lucas Mutsaers (PZH Senior Beleidsmedewerker Bureau Realisatie Water en Groen) trad op als kwartiermaker en gespreksleider.

20200219 094556

In zijn inleiding over de activiteiten van HWodKa schetste Leon Noordam de positie van de Hoekschewaardse akkerbouw. Het milde klimaat, de bodemvruchtbaarheid, de beschikbaarheid van zoet water en de ligging in de achtertuin van stadsgewest Rotterdam maakt de Hoeksche Waard bij uitstek geschikt voor high input/high output akkerbouw. Ongeveer 50% van de geteelde gewassen dienen voor humane voeding, de overige gewassen zijn voornamelijk voor dierlijke voeding en om de bodem rust te gunnen. De PZH-delegatie reageerde verrast op het fijnmazige netwerk van watergangen en de grote gewasdiversiteit.

 

190527 HW BRP akkerbouwgewassen gewasdiversificatie

Eén van de plaatjes die Leon Noordam toonde ging over de diversiteit aan akkerbouwmatig geteelde gewassen in de Hoeksche Waard.

 

Leon Noordam ging vervolgens in op de HW2O-initiatieven voor beter bodem- en bodemvochtbeheer en die met ondersteuning van POP3-subsidie uitgevoerd worden. Daarbij maakte hij ook duidelijk dat innovatie en bureaucratie elkaars tegenpolen zijn.

 

Uit de discussie die volgde kon je proeven hoe de Gedeputeerde de inzichten die Leon en andere HWodKa-akkerbouwers en HW2O-partners met haar deelden afwoog tegen landbouwvisie van de Provincie. Hier moet uiteindelijk de winst vandaan komen van dit soort sessies.

 

De Gedeputeerde sloot af met een trekkerrijles op het erf van Novifarm, maar besloot om toch maar met de dienstauto naar Den Haag terug te keren.

 

 
©HWodKa 2020 | Peter Lerink (IB-Lerink

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland