De grenzen van het huidige logistieke systeem in de akkerbouw zijn bereikt, zie ook een eerder nieuwsitem over dit onderwerp. HWodKa-akkerbouwers hebben in de afgelopen winter gediscussieerd over de ontwikkeling van nieuwe logistieke systemen.

 

De volgende randvoorwaarden werden gehanteerd:

- verlaging mechanische bodembelasting;

- behoud cq verhoging van oogstcapaciteit;

- anticiperen op toename agrarisch wegtransport;

- rekening houden met hogere eisen verkeersveiligheid;

- gebruikmaken van nieuwe technologie (m.n. robotisering).

Dit leidde tot de onderstaande roadmap, gericht op grote akkerbouwbedrijven en loonwerk.

 

Voor graan is een overlaadwagen met een vijzel, op lage drukbanden, een interessante optie. Voor hakvruchten ziet HWodKa perspectieven voor een stationaire overslagunit in de vorm van een stortbak met een lange afvoerband. Deze overslagunit wordt aan de perceelrand geplaatst en is uitgerust met een eigen krachtbron. De overslagunit kan bijvoorbeeld in een vrachtwagen met een onderlosser lossen. De gezeefde grond uit de nareiniger blijft op het perceel achter.

 

Een autonome carrier, met een rupsonderstel, voor het transport van geoogst product van de oogstmachine naar de overslagunit wordt als stip op de horizon gezien. 

 

Vertrekpunt 
universele trekker/kippercombinatie voor transport van alle korrel en wortelgewassen in bulk trekker kiper
 lagedruk berijdingssyteem (max 1 bar/100kPa)
idem, uitgerust met CTIS (central tire inflation system)drukwisselsysteem
scheiden van veld- en wegtransport (overslag op veldrand; kleinere veldunits, grotere wegunits) 
veldtransport (max 1 bar/100kPa) wegtransport

overlaadwagen bietentrekker/overlaadwagen voor resp. graanoverlaadwagen graan

suikerbieten,aardappels en uien, mais

etc.Fliegl overlaadwagen

...............

universele getrokken carrier voor productspecifieke overlaadcontainers

Annaburger
trekker/universele carrier met overlaadcontainer voor resp. graan, suikerbieten, aardappels en uien, mais

etc.

onderstel

stationaire overslagunit voor hakvruchten, mais, etc.

Miedem field receiver

 

autonome carrier 

 

autonome carrier met verschillende opbouwunits voor o.a. veldtransport, bemesting, etc. 

vraagtekenStortbak met carrier

Carrier wiel bak eraf 

 

 

 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland