Steeds meer fabrikanten bieden overlaadwagens aan. Deze wagens passen in een nieuw logistiek systeem waarbij veld- en wegtransport gescheiden zijn en het geoogste product aan de rand van het veld overgeladen wordt. Het overlaadsysteem moet voordelen bieden t.o.v. de gebruikelijke werkwijze waarbij veld- en wegtransport uitgevoerd wordt door universele trekker-kieper combinaties. Op het eerste gezicht lijkt het overladen een omslachtige manier van werken die ook nog kan leiden tot extra beschadiging in het geval van bijvoorbeeld aardappels.
 
Grenzen huidige systeem bereikt
Bunkers en tanks maken deel uit van het huidige logistieke systeem. Door buffercapaciteit op de oogstmachine (rooier of maaidorser) te hebben kan meestal wel op één kieper-trekkercombinatie bespaard worden. Wanneer ook nog rijdend gelost wordt kan een enorme oogstcapaciteit gerealiseerd worden. Er kleven echter twee grote nadelen aan het huidige logistieke systeem: grensoverschrijdende bodemverdichting en ontoelaatbare veiligheidsrisico's door modder op de weg. Juist door deze twee aspecten wordt vernieuwing afgedwongen. Bij voortschrijdende schaalvergroting is optimalisatie van het wegtransport één van de belangrijkste logistieke thema's. Dit mag niet gepaard gaan met nog meer bodemverdichting en gevaren op de weg.
 
Tongen cleaner loaderVernieuwing
Het is niet zo moeilijk om nieuwe transportsystemen te bedenken. Veel moeilijker is het om aan te tonen of/welk nieuw systeem bedrijfseconomisch uit kan. Wat kost bodemverdichting? Wat kosten alle inspanningen om de kans op een ongeval op een maatschappelijk  aanvaardbaar niveau te brengen? Met ABW (Algemene Boeren Wijsheid) kun je concluderen dat alleen de toevoeging van overlaadwagens aan het huidige systeem niet uit kan. Fabrikanten als Bettmeister en Tongen Engineering UK (zie afbeelding) voegen extra functionaliteit toe met een reinigingsunit. De overlaadwagen lijkt zo op een rijdende stortbak. Wanneer je kunt lossen in een vrachtwagen die direct afvoert naar de fabriek of die bij de bewaarplaats rechtstreeks in de hallenvuller of kistenvuller lost, is dit een aantrekkelijke optie. Of een investering in een dergelijk apparaat gecompenseerd wordt door besparingen bij het afvoeren van grond vanaf de bewaarplaats lijkt op zijn minst twijfelachtig.
 
Stap terug voor grote sprong voorwaarts
We moeten een eerste stap zetten voor de vooruitgang, in de wetenschap dat daarmee het doel nog lang niet bereikt is. Sterker nog, het lijkt meer op een stap terug, om vervolgens verder te kunnen springen. Het doel wordt uiteindelijk bereikt door systeeminnovatie, waarbij een groot deel van het huidige logistieke systeem op zijn kop moet. 
Op bedrijfsniveau blijft het wikken en wegen: welke investeringen brengen mij dichter bij mijn uiteindelijke doel, ook al zijn de kosten voorlopig hoger dan de baten. Denk aan de investeringen in de gsp-stuurautomaten. Het plan HW2O is bedoeld om akkerbouwers hierbij te ondersteunen.
 
Stip op de horizon
Akkerbouwers binnen HWodKa zien als stip op de horizon een systeem waarbij het oogsten (rooien) wordt uitgevoerd met machines zonder bunker, maar met een hoge capaciteit, het veldtransport wordt uitgevoerd door universele en uiteindelijk autonoom opererende carriers met containers en het wegtransport wordt uitgevoerd door vrachtwagens. De veldmachines worden gekenmerkt door een gemiddelde contactvlakspanning die lager is dan 100 kPa. Stationaire overlaadsystemen met reinigingsunits zorgen voor de overslag van het veld naar de weg. De carriers zijn tevens bedoeld voor de aanvoer van producten naar het veld, zoals pootgoed en kunstmest, en voor de verdeling van organische mest, maar dat zijn bijzaken. De bouwstenen voor dit nieuwe logistieke systeem zijn al aanwezig.
 
 
 
 
 
Spudnik overlaadwagen spudnik overlaadwagen graan Fliegl overlaadwagen

Grimme-Spudnik overlaadwagen in de VS gebruikt tijdens het poten ........en tijdens de graanoogst Fliegl-overlaadwagen reikt over de sloot
 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland