Op 7 april ontving HWodKa bij Novifarm drs. Marjolein Sonnema,  in 2016 benoemd als directeur generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken. Zij wilde zich laten informeren over de activiteiten in de Hoeksche Waard op het gebied van precisielandbouw, akkerbouw in groen en blauw en korte ketens. Presentaties over deze onderwerpen werden verzorgd door Leon Noordam, Peter Lerink en Aad Klompe.
 
Op 24 mei bracht een gezelschap bestaande uit leden van de provinciale statenfractie van D'66, op uitnodiging van lokale D'66-leden, een bezoek aan het bedrijf van Leen Ampt. Ook bij deze gelegenheid liet HWodKa, bij monde van Leen Ampt, Leon Noordam en Peter Lerink  horen waarom akkerbouw in de Hoeksche Waard nationaal en internationaal op de kaart staat.
 
Bij beide gelegenheden werd gewezen op het belang van de POP3-regeling voor het ondersteunen en stimuleren van de activiteiten van HWodKa. HWodKa heeft bij de provincie Zuid-Holland projectvoorstellen ingediend in het kader van de POP3-openstellingen voor "Samenwerking duurzame innovaties landbouw" en "Fysieke investeringen voor duurzame innovaties landbouw". Samen met het waterschap Hollandse Delta wordt gewerkt aan een nieuw projectvoorstel op het thema "Niet-productieve investeringen water". Dit project is gericht op het beter omgaan met te veel en te weinig water. Alle projecten hebben betrekking op het plan HW2O dat elders op deze website uitvoeriger beschreven is. Het plan werd ontwikkeld met ondersteuning van Stichting Innovatiefonds LTO-Noord.
 
Later dit jaar zal HWodKa nog inzetten op "Samenwerken in het kader van EIP (Europees Innovatie Partnerschap)" om kennis te delen met partners in de ons omringende landen.
 
IMG 5533 1
 

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

 

De uitvoering van HWodKa-projecten wordt mede mogelijk gemaakt door:


Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
ELFPO:

Europa investeert in zijn
platteland