In het projectvoorstel 'Geel, Groen en Blauw' (GG&B) t.b.v. PZH-openstelling 2.7 'Samenwerken in Innovatie' worden innovaties op het gebied van Geel (akkercultuur), Groen (akkernatuur) en Blauw (water) geintegreerd.

 

GGB 2016 001

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.