Door de toenemende zorg over bodemverdichting laait de discussie over werktuigsystemen en banden op. In de Hoeksche Waard wordt steeds vaker nauwer gedraineerd (van 12 naar 8 tot 6m). Niet omdat er zoveel meer water af te voeren is maar omdat de infiltratiesnelheid van m.n. de ondergrond door de jaren heen gedaald is. 
 
Wanneer je 100t suikerbieten per ha wil afvoeren kun je bij wijze van spreken kiezen tussen 1 zware machine met een hoge aslast of 10 lichte machines met een lage aslast. De zware machine belast de bodem 1 keer met een zware last, de lichte machines belasten de bodem 10 keer met een lage last. Bij een zware last reiken de spanningen dieper in de bodem, bij een herhaalde last wordt vooral de bouwvoor extra belast. Waar ligt het optimum uit bodemkundig en bedrijfseconomisch opzicht? De toekomst zal uitwijzen hoeveel  aslasten afnemen en het aantal assen toeneemt. Want die kant zal het opgaan.
 
Band-bodem relaties zijn complex. Het is handig om van een paar vuistregels uit te gaan om discussies in de praktijk scherp te houden. Hierdoor kunnen keuzes voor investeringen beter onderbouwd worden. Hieronder zijn een paart vuistregels in plaatjes samengevat.
 
 
 
Banden verschillende lasten
 
Banden flexibiliteit
 
Banden verdeelde belasting nw
 Banden DWS nw