In het projectvoorstel HW2O t.b.v. PZH-openstelling 2.7 'Samenwerken in Innovatie' worden innovaties op het gebied van Geel (akkercultuur), Groen (akkernatuur) en Blauw (water) geintegreerd. Het projectvoorstel steunt op 4 pijlers: groenbaluwe dooradering als landschap-inrichtingsconcept; autonome, lichte voertuigen tegen bodemverdichting; klimaatbestendige be- en ontwatering; voeding bodemleven voor het stimuleren van bodemecosysteemdiensten.

 

GGB 2016 001